Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7883 – NPM Capital/Thijs Hendrix Beheer/Hendrix Genetics) (Text av betydelse för EES)