Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/199 z 9. februára 2016, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Mojama de Isla Cristina (CHZO)]$