Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/199 (2016. gada 9. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Mojama de Isla Cristina (AĢIN))$