2016 m. vasario 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/199, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Mojama de Isla Cristina (SGN)]$