Skriftlig fråga E-008635/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) till kommissionen. Spanska staten gör icke‑konkurrenskraftiga järnvägsinvesteringar utan krav på ekonomisk lönsamhet