Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1157 av den 11 juli 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 964/2014 vad gäller standardvillkor för finansieringsinstrument för en medinvesteringsfacilitet och en stadsutvecklingsfond$