Skriftlig fråga E-005379/11 Sergio Berlato (PPE) till kommissionen. Risken för att skuldkrisen ska sprida sig till fler europeiska länder