Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8004 – Akzo Nobel/BASF Industrial Coatings Business) (Text av betydelse för EES)