Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG