PROPCELEX Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 63/2000 от 28 юни 2000 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП