Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1304/2011 av den 13 december 2011 om återkallande av det tillfälliga upphävandet av den tullfria ordningen för år 2012 för import till Europeiska unionen av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 1216/2009