Kompletterande meddelande till meddelandet från Republiken Polens regering avseende Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten i Żabowo-området (2020/C 83/09) 2020/C 299/03