Skriftlig fråga E-2507/10 från Nessa Childers (S&D) till kommissionen. Direktiv 96/74/EG