Förenade målen C-226/14 och C-228/14: Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Hamburg – Tyskland) – Eurogate Distribution GmbH mot Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-226/14), DHL Hub Leipzig GmbH mot Hauptzollamt Braunschweig (C-228/14) (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Tullagerförfarande — Förfarandet för extern transitering — Uppkomst av tullskuld till följd av bristande uppfyllelse av en förpliktelse — Huruvida mervärdesskatt kan utkrävas)