Uredba Komisije (ES) št. 879/95 z dne 21. aprila 1995 o spremembi Uredbe Komisije (EGS) št. 3447/90 o posebnih pogojih za dodelitev pomoči zasebnemu skladiščenju za ovčje in kozje meso