Verordening (EG) nr. 879/95 van de Commissie van 21 april 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3447/90 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de toekenning van steun aan de particuliere opslag in de sector schape- en geitevlees