Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) nru 3447/879 tat-28 ta' Novembru 1990 dwar il-kundizzjonijiet speċjali għall-konċesjoni ta' għajnuna għall-ħażna privata tal-laħam tan-nagħġa (muntun) u laħam tal-mogħża