Komisijas Regula (EK) Nr. 879/95 (1995. gada 21. aprīlis), ar ko groza Komisijas Regulu (EEK) Nr. 3447/90 par īpašiem nosacījumiem atbalsta piešķiršanai par aitu un kazu gaļas privātu uzglabāšanu