1995 m. balandžio 21 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 879/95 iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3447/90 dėl pagalbos teikimo privačiam avienos ir ožkienos saugojimui specialiųjų sąlygų