Skriftlig fråga E-1378/08 från Marco Rizzo (GUE/NGL) till kommissionen. Förslag till ett direktiv om gränsöverskridande hälso- och sjukvårdstjänster