Förslag till avgörande av generaladvokat J. Kokott föredraget den 7 april 2016.