Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7885 – BP Europa/Ruhr Oel) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)