Cauza C-688/18: Hotărârea Curții (Camera a şasea) din 13 februarie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Spetsializiran nakazatelen sad – Bulgaria) – Procedură penală privind pe TX, UW (Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Directiva (UE) 2016/343 – Prezumția de nevinovăție și dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale – Articolul 8 alineatele (1) și (2) – Condiții impuse de o reglementare națională pentru desfășurarea unui proces în lipsă – Neprezentarea persoanelor acuzate la anumite ședințe pentru motive fie dependente, fie independente de voința lor – Dreptul la un proces echitabil)