Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8127 – Volvo Car Corporation/Volverk/Volvofinans Bank) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)