Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.10049 — Partners Group/Atlantia/Telepass) (Besedilo velja za EGP) 2021/C 57/01