Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10049 — Partners Group/Atlantia/Telepass) (Tekstas svarbus EEE) 2021/C 57/01