Skriftlig fråga E-002999/11 Anneli Jäätteenmäki (ALDE) till kommissionen. Åtagandebemyndiganden från tidigare år som inte har betalats ut