Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott föredraget den 6 september 2012.