Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8051 – CVC/Tipico Group) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)