Skriftlig fråga E-000387/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) till kommissionen. Τurkiet – Svårtillgänglighet till skolor för barn på landsbygden