Kommissionens förordning (EU) 2016/461 av den 30 mars 2016 om ändring av rådets förordning (EG) nr 297/95 vad gäller inflationsjustering av de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten från och med den 1 april 2016 (Text av betydelse för EES)$