Mål F-148/15: Personaldomstolens beslut av den 20 januari 2016 – Brouillard mot kommissionen (Personalmål — Nekad tillträde till uttagningsprov — Interimistiskt förfarande — Ansökan om interimistiska åtgärder — Situation som ställer krav på skyndsamhet — Föreligger inte)