Kommissionens beslut av den 27/01/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7890 - LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT (EDENRED) / UNION TANK ECKSTEIN) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)