Skriftlig fråga E-8386/10 Salvador Garriga Polledo (PPE) till kommissionen. Ändrade nationella regler – oro på EU:s marknad för förnybar solcellsenergi