Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/1333 tal- 31 ta' Lulju 2015 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja, u li tħassar id-Deċiżjoni 2011/137/PESK