Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1333 ( 2015. gada 31. jūlijs ) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Lēmumu 2011/137/KĀDP