Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1333 2015 m. liepos 31 d. dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP