Padomes Lēmums (ES) 2016/877 (2016. gada 23. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Sanitāro un fitosanitāro pasākumu apakškomitejā, kura izveidota ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses