2016 m. gegužės 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/877 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimu įsteigtame Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių pakomitetyje