Neuvoston päätös (EU) 2016/877, annettu 23 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevässä alakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta