Nõukogu otsus (EL) 2016/877, 23. mai 2016, millega määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse Euroopa Liidu nimel sanitaar- ja fütosanitaarvaldkonna allkomitees, mis on moodustatud assotsieerimislepinguga ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahel