Решение (ЕС) 2016/877 на Съвета от 23 май 2016 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Подкомитета по санитарните и фитосанитарните мерки, създаден по силата на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна