Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 438/2012 av den 23 maj 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker