Förslag till avgörande av generaladvokat J. Kokott föredraget den 8 mars 2016$