Concluziile avocatului general M. Bobek prezentate la 8 septembrie 2016.$