Opinia rzecznika generalnego M. Bobeka przedstawiona w dniu 8 września 2016 r.