Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1