Skriftlig fråga E-3373/07 från Michael Cramer (Verts/ALE) till kommissionen. Stopp för körkortsturismen