Mål F-98/11: Talan väckt den 3 oktober 2011 — ZZ m.fl. mot kommissionen