Skriftlig fråga P-012268/11 Hans-Peter Martin (NI) till kommissionen. Strömspärrar för reglering av vind- och solkraft